Tłamszenie wiedzy-materiał archiwalny

Zestawienie fragmentów historycznych filmów z doktorem Hamerem -
materiał obejmuje okres czasu od początków lat 80-tych ubiegłego stulecia do 2006 roku

Serdecznie dziękujemy Arturowi za przetłumaczenie tego filmu