Wywiad z doktorem Hamerem z 1998 roku

Wywiad z doktorem Hamerem w dniu przeprowadzenia farsy nazwanej "przewodem Habilitacyjnym" na Słowacji w 1998 roku.

 

 

Serdecznie dziękujemy Arturowi za przełumaczenie tego filmu