krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Czego dowiem się na seminariach

Wszystkie zagadnienia omawiane na seminariach Germańskiej, są bogato ilustrowane przy pomocy komputerowych animacji na dużym ekranie oraz objaśnione w przystępny i zrozumiały sposób. Seminarium prowadzi autorka tej strony.

Seminarium I -  uczestnicy dowiedzą się kim jest doktor R. G. Hamer oraz na czym polega wyjątkowość jego odkryć, zebranych pod nazwą Germańska Heilkunde. Na pierwszym stopniu jest głębiej omawiana istota odkrycia doktora Hamera,diametralnie różniącego się od dotychczasowego pojmowania tzw.choroby, czy wręcz przeczy podstawom i praktykom dzisiejszej medycyny. Odkryte przez doktora Hamera Prawa Natury, klarownie wyjaśnią, jak bardzo jesteśmy jednością duchowo-fizyczną oraz w jaki sposób nasze odczucia determinują tzw. choroby (z wyjątkiem zatruć, skutków skrajnego niedożywienia i efektów urazu). Poza tym uczestnicy poznają mapę mózgu, którą doktor Hamer usystematyzował oraz zapoznają się z typową reakcję każdej z trzech typów tkanek na różnorodne treści odczuciowe, co w rezultacie skutkuje organicznymi zmianami. A więc dowiadują się jaka histologiczna część narządu zostanie w konsekwencji dotknięta zmianami oraz jaki jest tego sens.
Absolwent I-go stopnia seminarium Germańskiej Heilkunde rozpoznaje jak sensownie funkcjonują żywe organizmy i jak wielką pomyłką było dotychczasowe domniemanie, że choroby przydarzają się na skutek niewyjaśnionych pomyłek Natury.

Zobacz wstęp do pierwszego stopnia

Seminarium II - omawiany jest temat mechanizmów samozachowawczych, w jakie Natura wyposażyła nasze organizmy, z uwzględnieniem budowy histologicznej (listków zarodkowych) poszczególnych części narządów.

Uczestnicy dowiadują się, że każda nazywana dzisiaj przez medycynę "choroba" (z wyjątkiem zatruć, skutków skrajnego niedożywienia i urazów) to fragment Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu Natury. Obserwowane objawy pochodzą albo z fazy aktywnej, albo z fazy wagotonicznej. Absolwet/absolwentka II stopnia będzie w stanie przewidzieć objawy, jakie  nastąpią w przebiegu SB-u, jeżeli dotknięta nimi osoba osiągnie Konfliktolizę. Będzie mógł/mogła przyporządkować konkretne objawy do konkretnych narządów, będzie umiał/umiała przyporządkować je do fazy SBS-u oraz będzie wiedział/wiedziała jakie podejmować działania w stosunku do siebie, aby organizm mógł bez przeszkód realizować rozpoczęty proces...
Odkrywają zagadkę powstawania i znaczenia biologicznego oraz celowości biologicznej różnych tzw. nowotworów, czy "raków"- jak np. raka piersi, białaczki, łuszczycy, utraty wzroku, alergii i wielu innych "chorób".

Dzięki tej wiedzy, absolwent/absolwentka II stopnia będzie mógł/mogła ze zrozumieniem i w spokoju, znosić różne objawy "chorobowe" oraz będzie w stanie podejmować mądre decyzje dotyczące ew. własnej terapii.
Seminarium III - poświęcone jest omówieniu (rzeczywistych) przyczyn, rozmaitych zaburzeń psychicznych: od tych lżejszych (np. wypalenie uczuciowe, skłonność do konfabulowania, itd...) aż do najcięższych (depresja, mania, bulimia, zmiana orientacji seksualnejautyzm, zaniki pamięci, schizofrenia, itd...). Uczestnicy III stopnia dowiadują się dlaczego w dzisiejszych czasach, tego typu problemy dotykają tak wiele osób.  
Wiedza, przedstawiona podczas I-go i II-go stopnia seminarium jest tutaj niezbędna. Bez niej nie można zrozumieć odkrytych przez doktora Hamera zależności biologicznych, tłumaczących tzw. konstelacje, stanowiące główną część III stopnia.

Tzw. zaburzenia, czy też choroby psychiczne, są wykluczone z dzisiejszej "organicznej medycyny". Tzw. chorobami psychicznymi zajmują się specjaliści sztucznie stworzonej specjalizacji medycznej, zwanej psychiatrią lub jej pokrewną, psychologią.
W dalszym ciągu  w medycynie szkolnej zakłada się,  że mózg, to jeden z narządów... a nie główny komputer sterujący całym organizmem...
Na seminarium III stopnia uczestnicy dowiadują się nie tylko jak powstają i czym są zaburzenia i choroby psychiczne ale również skąd biorą się "upośledzenia umysłowe".

Seminarium IV - temat: wykorzystywanie tomografii komputerowych w pracy analitycznej SBS-ów. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób odnaleźć lokalizację Ogniska Hamera (HH) w mózgu. Poznają rodzaje wyglądu Ognisk Hamera oraz uczą się w jaki sposób je oceniać.

Praca ta prowadzona jest w powiązaniu z konkretnymi SBS-ami w oparciu o wywiad z osobą, której konkretne SBS-y dotyczą.
Korzystamy przy tym z unikalnego programu online, stworzonego specjalne dla tych celów przez Bogusława. 

Ceny spotkań seminaryjnych:

Każda osoba zainteresowana rzetelnym kształceniem w zakresie wiedzy Germańskiej proszona jest o przesłanie przez nasz portal wypełnionego formularza zgłoszeniowego na wybrany cykl seminaryjny.

Samo wysłanie zgłoszenie nie jest jeszcze wiążące, to znaczy nie zobowiązuje do uczestnictwa.
Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuję się osobiście z osobą zainteresowaną rzetelnym kształceniem w Germańskiej (twającym kilka lat) w celu przeprowadzenia obligatoryjnej rozmowy wstępnej i przekazuję wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w seminarium, w tym również jego kosztów.
Przekazane przeze mnie informacje pomagają przyszłemu uczestnikowi w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia rzetelnego samo-kształcenia w naszym Programie Edukacyjnym.

Dopiero po przeprowadzeniu rozmowy zainteresowana osoba otrzymuje  ode mnie mail (jeżeli w dalszym ciągu sobie tego życzy) z numerem konta oraz adresem naszych spotkań. Dopiero dokonanie wpłaty obliguje do uczestnictwa w naszym Programie.

Ponieważ grupą docelową naszego Programu Edukacyjnego jest rodzina, oferujemy rodzinom specjalną ofertę.
Istnieje również możliwość powtarzania stopni seminaryjnych za symboliczną opłatą. Szczegółowe Informacje odnośnie tej opcji otrzymują już uczestnicy naszych spotkań seminaryjnych.

 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni wiedzy Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium