krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Czego dowiem się na seminariach

Zagadnienia na seminariach Germańskiej są wyjaśniane w przystępny, zrozumiały sposób w oparciu o bogate prezentacje, wyświetlane również na dużym ekranie. Każdy uczestnik korzysta z własnego laptopa. Po otrzymaniu hasła loguje się do programu online i podczas spotkania już z tego programu korzysta. Seminarium prowadzi autorka tej strony.

Seminarium I

Zakres tematyczny: podstawy Germańskiej, w skład której wchodzą odkryte przez doktora Hamera prawa natury oraz dokładne wyjaśnienie NOMENKLATURY, którą posługuje się Germańska. Przekazywana na spotkaniu wiedza ułatwia zrozumienie oczywistego faktu, że  istoty żywe są zespoleniem ducha i ciała oraz, że nasze odczucia determinują widoczne objawy (poza zatruciami, skutkami skrajnego niedożywienia i skutkami urazów).

Uczestnik pierwszego stopnia poznaje charakterystyczną reakcję wszystkich formacji histologicznych na DHS-y, oraz poznaje mapę mózgu, stworzoną przez doktora Hamer, z której może wyczytać przyporządkowanie ośrodków sterowania do histologicznych części narządów. Poznaje również typową reakcję histologicznej formacji (tkanki) na treść konfliktową, w medycynie szkolnej nazywaną „chorobą” oraz dowiaduje się jaki jest biologiczny cel/sens tej reakcji.

Zobacz wstęp do pierwszego stopnia

Seminarium II

Zakres tematyczny: szczegółowe omówienie wszystkich SBS-ów według przynależności do konkretnych formacji histologicznych: endodermy, starej mezodermy, nowej mezodermy i ektodermy.Absolwent drugiego stopnia potrafi przyporządkować charakterystyczne, konkretne objawy narządowe (w przebiegu
 całego SBS-u) do ośrodka sterowania w mózgu oraz do skorelowanej z tym ośrodkiem treści konfliktowejoraz umie rozpoznać ich biologiczną celowość/sensowność.

Seminarium III - poświęcone jest omówieniu rzeczywistych przyczyn tzw. zaburzeń psychicznych: od tych lżejszych (np. skłonność do konfabulowania) aż do najcięższych (np. depresja, mania, zmiana orientacji seksualnej, autyzm, schizofrenia, itd...) Poza tym omawiane są "upośledzenia umysłowe".
Uczestnicy III stopnia dowiadują się dlaczego w dzisiejszych czasach tak wiele osób wykazuje takie objawy.

Dobra znajomość wiedzy, przedstawionej podczas I-go i II-go stopnia seminarium jest tutaj niezbędna. Bez niej nie można zrozumieć odkrytych przez doktora Hamera  zależności biologicznych, tłumaczących tzw. konstelacje, stanowiące zasadniczą część seminarium III-go stopnia.

Tzw. zaburzenia, czy też choroby psychiczne, zostały z zakresu  "medycyny organicznej„ wyłączone. Tymi zagadnieniami zajmują się lekarze sztucznie stworzonej  specjalizacji medycznej, zwanej psychiatrią lub jej pokrewną, psychologią. W dalszym ciągu  w medycynie szkolnej zakłada się, że mózg, to jeden z narządów... a nie główny komputer sterujący całym  organizmem...
 

Seminarium IV - Omawiany temat:  wykorzystanie tomografii komputerowej podczas analizy  SBS-ów. Uczestnicy uczą się, jak odnaleźć lokalizację Ogniska Hamera (HH) w mózgu. Jak różnicować te HH i w jaki sposób oceniać ich wygląd. Analiza prowadzona jest w oparciu o wywiad z osobą, której konkretna tomografia dotyczy. Korzystamy przy tym z unikalnego programu online, stworzonego przez nas specjalnie dla celów kształcenia.

Ceny spotkań seminaryjnych:

Każda osoba zainteresowana rzetelnym kształceniem w zakresie wiedzy Germańskiej proszona jest o przesłanie przez nasz portal wypełnionego formularza zgłoszeniowego na wybrany cykl seminaryjny.

Samo wysłanie zgłoszenie nie jest jeszcze wiążące, to znaczy nie zobowiązuje do uczestnictwa.
Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuję się osobiście z osobą zainteresowaną rzetelnym kształceniem w Germańskiej (twającym kilka lat) w celu przeprowadzenia obligatoryjnej rozmowy wstępnej i przekazuję wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w seminarium, w tym również jego kosztów.
Przekazane przeze mnie informacje pomagają przyszłemu uczestnikowi w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia rzetelnego samo-kształcenia w naszym Programie.

Dopiero po przeprowadzeniu rozmowy zainteresowana osoba otrzymuje  ode mnie mail (jeżeli w dalszym ciągu chce brać udział w programie) z numerem konta banku oraz adresem naszych spotkań. Dopiero dokonanie wpłaty obliguje do uczestnictwa w spotkaniu.

Ponieważ grupą docelową naszego Programu jest rodzina, oferujemy rodzinom specjalną ofertę.
Istnieje również możliwość powtarzania stopni seminaryjnych za symboliczną opłatą. Szczegółowe Informacje odnośnie tej opcji otrzymują już uczestnicy naszych spotkań seminaryjnych.

 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium