Szczepić, czy nie? Rozmowa z lekarzem medycyny szkolnej

Również ten lekarz najwidoczniej nie zna Germańskiej. Nie wiemy tego...
Ale jego wypowiedzi jako przedstawiciela medycyny szkolnej są warte posłuchania

Serdecznie dziękujemy Arturowi za przetłumaczenie tej rozmowy.