krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Nerwy czaszkowe

Wskutek niewiedzy o odkrytych przez dokora Hamera zależnościch, medycyna akademicka nazwała „błędnie” części nerwów czaszkowych „nerwami łuków skrzelowych” (w zależności od tego, z jakiego segmentu łuku skrzelowego te nerwy wychodzą. Jest to jedyne kryterium podziału dla medycyny akademickiej), co powoduje dodatkowo trudność w zrozumieniu nerwów czaszkowych.

I tak np.

  1. V nerw czaszkowy, inaczej nervus trigeminus, nazywa się „błędnie” nerwem pierwszego łuku skrzelowego,
  2. VII nerw czaszkowy (nerw twarzowy), nerwem drugiego łuku skrzelowego,
  3. IX nerw czaszkowy (nerw językowo-gardłowy), nerwem trzeciego łuku skrzelowego,
  4. X nerw czaszkowy (nerw błędny), nerwem 4, 5 (szczątkowego) i 6 łuku skrzelowego jednocześnie.

Schemat przedstawiający wyjścia nerwów czaszkowych z pnia mózgu:

nerwy od III do XIII

Organy wywodzące się z archaicznych łuków skrzeli i sterowane przez nerwy czaszkowe są omawiane w części czerwonej tabeli SBS-ów (schorzenia podobne do raka), a SBS-y dotyczące muskulatury, są omawiane w części pomarańczowej tabeli (nowa mezoderma). Fakt, że nerwy pnia mózgu są podwójnie „ukablowane”, można wytłumaczyć w następujący sposób;

Prawa strona archaicznej pragęby unerwiona (sterowana) przez prawą stronę pnia mózgu była odpowiedzialna za pobranie kęsa. Natomiast lewa strona pragęby sterowana przez lewą stronę pnia mózgu dbała o wydalenie (pozbycie się) resztek pokarmowych - kału. Obydwie funkcje zostały odziedziczone i spotykają się w dzisiejszym  gardle. Tutaj perystaltyka przebiega również w tym samym kierunku (pierścieniowo), ale funkcjonalnie inną perystaltykę ma prawa gałąź (strona), pobierająca kęs, a inną perystaltykę ma lewa gałąź (strona), wydalająca kęs. Podczas procesu ewolucyjnego rozwinęły się, żeby podołać tej potrzebie, nerwy po obydwu stronach pnia mózgu, które w czasie istnienia wspólnej pragęby unerwiały przeciwne funkcje.

Prawa strona dzisiejszego gardła posiada funkcję odpowiedzialną za pobranie (połknięcie) chcianego „kęsa”. W razie wystąpienia DHS-u związanego z tą czynnością, w warstwie tkanki endodermalnej, tworzą się guzy o właściwościach wydzielniczych w celu lepszego rozślinienia „kęsa”, a przez to ułatwienie jego połkniecie (pobranie),

Lewa strona dzisiejszego gardła posiada funkcję odpowiedzialną za pozbycie się niechcianego „kęsa”.  Na DHS może zareagować:

1)ektodermalny nabłonek płaski wyściełający gardło (funkcjonalnie-motorycznie sterowany przez korę mózgową, ale wg schematu pnia mózgu), który dba o usunięcie niechcianego „kęsa” poprzez wykaszlenie, wyksztuszenie, wyplucie, zwymiotowanie;  2) warstwa tkanki endodermalnej znajdująca się pod nabłonkiem płaskim, która w przypadku DHS-u, żeby ułatwić pozbycie się niechcianego „kęsa” (w czasach istnienia archaicznej pragęby – kału) poprzez lepsze jego rozślinienie, tworzy guzy o właściwościach wydzielniczych. 

Informacje na temat nerwu czaszkowego XIII (plexus cardiacus), którego unerwienie, do odkrycia Germańskiej Nowej Medycyny, było nieznane, zawarte są w Tabeli nerwów głowowych Nowej Medycyny, wydanej w 2004 roku, która niestety nie została przetłumaczona jeszcze na język polski.

Dr RYke Geerd Hamer

 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium