krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

O autorce strony

Jestem pedagogiem całą swoją duszą. Ukończyłam Nauczanie Początkowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Studia pedagogiczne kontynuowałam na Uniwersytecie w Poznaniu i w Gdańsku, na którym to broniłam również pracę magisterską. Do końca roku szkolnego 1980/1981 pracowałam w Polsce jako nauczyciel. W czerwcu 1981 roku wyjechałam na stałe do Austrii.
W 1996 roku znostryfikowałam swój dyplom na wydziale Filizoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, o kierunku Pedagogika Zdrowotna i Specjalna.

Przez 30 lat swojej zawodowej działalności - zarówno w Polsce, jak i w Austrii - pracowałam w różnych placówkach edukacyjno-wychowawczych zawsze bezpośrednio z dziećmi.

Pierwszy raz zetknęłam się z nawiskiem Hamer w 1990 roku, a dwa lata później zaczęłam czytać jego książki i poznawać Germańską Heilkune (wówczas jeszcze Nowa Medycyna).
Od 1995 aż do śmierci doktora w 2017 roku, współpracowałam z nim i uczestniczyłam w wielu ważnych historycznych wydarzeniach w powiązaniu z Germańską.
Od 2000 roku zajmuję się szerzeniem Wiedzy Germańskiej w Polsce.

W latach 90-tych utworzyłam pierwszą stronę Germańskiej (wówcza Nowa Medycyna) w języku polskim. Poza tym utworzyłam i prowadzę strony internetowe doktora. Wszystkie nasze dostępne portale Germańskiej umożliwiają bezpłatne korzystanie z tej ważkiej dla każdego - tajonej przez panujący system i medycynę szkolą - wiedzy o funkcjonowaniu żywych organizmów.
Z mojej inicjatywy powstał w Polsce Program Kształcenia w Germańskiej, w ramach którego regularnie prowadzę seminaria, rzetelnie przekazując - w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób - tę wspaniałą wiedzę, ze wszystkimi otrzymanymi od doktora Hamera szczegółami. Mamy nadzieję, że w przyszłości utworzy się prawdziwa społeczność Germańskiej na całym świecie... taki przyświeca nam cel.

Moją działalność edukacyjną w Polsce rozpoczęłam w 2000 roku, a od 2003 wspiera mnie w tym aktywnie Bogusław, który stworzył wspaniały system online "skrojony" na nasze potrzeby.

Już w połowie lat dwutysięcznych mieliśmy w Polsce Koła Studyjne: w Warszawie, w Brzeszczach oraz w Łodzi. Warszawskie Koło Studyjne pracowało najkrócej. Natomiast Koła w Brzeszczach oraz w Łodzi prowadziło pracę  do 2015. W tym samym roku doszło Koło Studyjne we Wrocławiu, a prowadzący Koła w Brzeszczach i w Łodzi przejęli pracę konsultantów Germańskiej (kontakt do konsultanta w  Łodzi zostanie opublikowany wkrótce) a Koło wrocławskie zostało rozwiązane po około dwóch latach działalności.

W 2007 roku powstał Program Edukacyjny, dzisiaj pod nazwą Program Kształcenia w Germańskiej, z którego do dzisiaj korzystamy -
pierwsze seminarium w ramach tej działalności odbyło się w Brzeszczach, w budynku straży miejskiej

Przez kilka lat podczas pobytu w Brzeszczach nocowaliśmy u Gosi i Jurka. W tym czasie ich 3 synów mieszkało jeszcze u rodziców, a więc nie było za dużo miejsca w mieszkaniu. A mimo tego Gosia i Jurek odstępowali nam swoje małżeńskie łóżko. A Małgosia zawsze przygotowywała dla nas smaczne polskie jadło…
Nie mogliśmy już dłużej ich tak wykorzystywać … Poza tym uczestnicy seminarium mieli problemy ze zalezieniem w pobliżu noclegu. Także musieliśmy w końcu pomyśleć o innym miejscu dla naszych spotkań.

Ostatnie seminarium w Brzeszczach w 2011 roku

W międzyczasie absolwenci, którzy brali udział w naszych seminariach zaczęli się „usamodzielniać” i sami „szkolić” w Germańskiej.  Patrz: Wrocław…

Po Brzeszczach spotykaliśmy się na zajęciach w urokliwym Skidziniu, wioski niedaleko Oświęcimia, leżącej na odosobnieniu, w zieleni. Seminaria odbywały się w małym domku w małej sali wykładowej, z bezpośrednim dostępem do kuchni, gdzie spotykaliśmy się w przerwach. Ale również tutaj nie pobyliśmy długo…
W międzyczasie Boguś stworzył program online, z którego można było korzystać przez internet podczas seminarium. A w Skidziniu internet był słaby. Poza tym okazało się, że sala, która na początku całkowicie wystarczała, z czasem stała się za mała… A więc ponownie musieliśmy rozpocząć poszukiwania nowego mejsca.

W 2013 roku udało się nam znaleźć niedaleko Brzeszcz, w okolicy Pszczyny, odpowiadający naszym potrzebom objekt…. i myślę, że tutaj na razie pozostaniemy.
Od 2014  wykorzystujemy w pełni możlwości, jakie daje internet oraz stworzony przez Bogusława system. W trakcie seminarium każdy uczestnik pracuje na własnym laptopie i korzysta z Programu-Online. Uczestnicy naszego Programu twierdzą, że stojące im do dyspozycji ćwiczenia online (jedyny w swoim rodzaju program, który Boguś stworzył na nasze potrzeby) oraz sposób prowadzenia kształcenia, są pomocne w rzetelnym opanowaniu tej kompleksowej wiedzy.

Tak pracujemy dzisiaj podczas seminarium


Ostatecznie wykształcił się nowy profil samo-kształcenia. Dzisiaj  nie mamy w Polsce żadnego stacjonarnego Koła Studyjnego, za to dla wszystkich absolwentów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, prowadzone są przeze mnie regularne ćwiczenia Online ... (przy wykorzystaniu programu Bogusława).
Podczas spotkań Online, absolwenci  utrwalają podstawy otrzymane na spotkaniach stacjonarnych i  posługują się zdobytą wiedzą, analizując przypadki (odpowiednio do zaliczonego stopnia seminarium). Wszystko to dzieje się w oparciu o program online, który jest dzisiaj nieodzownym elementem metodycznym naszego Programu.

Podkreślam więc, że moja/nasza działalność ma charakter czysto kształcący w wiedzy Germańskiej, dlatego proszę o wyrozumiałość: nie udzielam/nie udzielamy żadnych porad terapeutycznych.

więcej  → 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 24 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium