krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Ćwiczenia online dla absolwentów

UWAGA ZMIANA TERMINÓW SPOTKAŃ ONLINE!
OD LUTEGO ĆWICZENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WE WTORKI O GODZ. 20:00

 

W spotkaniach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy i absolwenci naszego Programu

Witam wszystkich "Germańczyków"!

Jeżeli masz wydajne łącze internetowe i zainstalowany program Skype oraz jesteś absolwentem naszego Programu Kształcenia w Germańskiej - możesz uczestniczyć w spotkaniach online, niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania.
Zadaniem tych spotkań jest ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.

Glównym celem tej formy samokształcenia jest
osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą w tak zaawansowanym stopniu,
żeby móc samemu  przeprowadzać analizy objawów widocznych
w płaszczyźnie narządowej oraz mózgowej (czyli sprawdzanie własnych wniosków z tomografią komputerową mózgu).

Tę umiejętność może każdy nabyć!

 

Spotkanie dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej trzech absolwentów (z każdego stopnia) zgłosi swój udział

Spotykamy się w grupach:

Grupa I: pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

GrupaII: drugi wtorek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci wtorek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wystarczy zgłosić swój udział, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 

Zgłoszenie udziału proszę przesłać najpóźniej dwa przed wybranym terminen!

Uczestniczący w ćwiczeniach online proszeni są o zaopatrzenie się z słuchawki.
One znacznie polepszają jakość akustycznego połączenia.

Z góry dziękuję za przychylne potraktowanie tej prośby.

 


Z uwagi na mój wydłużony pobyt w niemczech w związku z urodzinami doktora Hamera
ćwiczenia online nie odbędą się równiż w maju.
Bardzo mi przykro, ale jest dla mnie niemożliwe przygotować odpowiednią ilość pytań na maj.
od czerwca będziemy spotykać się już jak zwykle.
Serdecznie dziękuję za wyrozumiałość.

 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 32 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni wiedzy Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium