Ćwiczenia online dla absolwentów

UW spotkaniach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy i absolwenci naszego Programu

Witam wszystkich "Germańczyków"!

Jeżeli masz wydajne łącze internetowe i zainstalowany program Skype oraz jesteś absolwentem naszego Programu Kształcenia w Germańskiej - możesz uczestniczyć w spotkaniach online, niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania.
Zadaniem tych spotkań jest ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.

Glównym celem tej formy samokształcenia jest
osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą w tak zaawansowanym stopniu,
żeby móc samemu  przeprowadzać analizy objawów widocznych
w płaszczyźnie narządowej oraz mózgowej (czyli sprawdzanie własnych wniosków z tomografią komputerową mózgu).

Tę umiejętność może każdy nabyć!

 

Spotkanie dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej trzech absolwentów (z każdego stopnia) zgłosi swój udział

Spotykamy się w grupach:

  lipiec 2019

Grupa I: pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

-

GrupaII: drugi wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

-

Grupa IV: czwarty wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci IV-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia

 

Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wystarczy zgłosić swój udział, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 

proszę  o  przesłanie  Zgłoszenia  udziału  przynajmniej  godzinę  przed  wybranym  terminen!

Uczestniczący w ćwiczeniach online proszeni są o zaopatrzenie się z słuchawki.
One znacznie polepszają jakość akustycznego połączenia.
W związku z niekompatybilość ostatniej wersji firefoxa z naszym programem, prosimy zadbać o to, żeby podczas spotkania online korzystać ze starej wersji firefoxa (58. lub 59.)

Z góry dziękuję za przychylne potraktowanie tej prośby.