krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Germańska - wytyczne

Coin, Hiszpania, 21. grudnia 2006

  1. W ramach Germańskiej Nowej Medycyny nie ma miejsca na striptiz rodzinny (Ustawiania).
  2. W Germańskiej Nowej Medycynie również nie stosuje się statystyki oraz treningów mentalnych, tzw. councelling, mind- czy brain-storming w sensie Syjon-tologi, w celu uzależnienia pacjenta od terapeuty.
  3. Również każdy rodzaj oddziaływania hipnozą na pacjenta, podczas której staje się on tylko obiektem, jest  w Germańskiej Nowej Medycynie kategorycznie wykluczony.
  4. Nie do przyjęcia są też psychiatryczne techniki typu „hau-ruck”. 

Germańską należy rozumieć jako medycynę wolności, szczególnie wolności pacjenta. Najważniejszą jej zasadą jest ostrożne obchodzenie się z pacjentem, który obdarował swego lekarza zaufaniem. Lekarzowi (terapeucie) nie wolno traktować pacjenta z góry. Lekarz również nie powinien mieć prawa do samodzielnego decydowania o pacjencie - bez jego udziału - co do tej pory należy w medycynie szkolnej do normalnego postępowania. W Germańskiej przyjacielska relacja między pacjentem i lekarzem powinna charakteryzować się całkowitą suwerennością, stojących na tym samym poziomie ludzi. Przy czym każde naruszenie zaufania należy ocenić, jako naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Tylko dzięki takiemu podejściu, możliwe jest prawdziwe zachowanie godności, zarówno pacjenta jak i lekarza. Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że takie wysoce etyczne postępowanie oraz poziom relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, są możliwe tylko w  prawym i praworządnym państwie.

Dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium