Drogi czytelniku, jako człowiek żyjący w czasach, w których szczególnie ważny jest dostęp do prawdy dla wszystkich na tej planecie, mam życzenie, żeby informacje niezbędne do życia były ogólnie dostępne. Odkryłem, że w obiegu znajdują się tłumaczenia i różne wydania również moich publikacji, których treść nie jest prawidłowa i która nie została przeze mnie sprawdzona i nie ma mojego przyzwolenia. Jakakolwiek manipulacja treści niesie ze sobą ryzyko, że czysta wiedza Germańskiej Nowej Medycyny® (Germańskiej Heilkunde) zostaje wypaczona. Nieświadome czy świadome wypaczanie tej wiedzy może spowodować u czytelnika ze zdrowotnymi problemami, poszukującego dla siebie pomocy, niewłaściwą interpretację. W publikacjach (książki lub artykuły), które nie znajdują się na tej stronie internetowej, tylko na stronach obcych, brakuje jakiejkolwiek gwarancji, że nie są one anonimowo i celowo zmanipulowane. Dlatego widzę potrzebę zwrócić uwagę czytelnikowi na to, aby sprawdził, czy informacje, które trzyma w swoich rękach pochodzą z wydawnictwa „Amici di Dirk® – Ediciones de la Nueva Medicina S.L.”. Tylko w ten sposób mogę zagwarantować, że treść, którą czytasz rzeczywiście odpowiada moim oryginalnym pracom. Dzięki Twojej ostrożności będzie szerzona autentyczna Germańska, zarówno obecnie jak i w przyszłości. Sprzedaż opublikowanych przez nasze wydawnictwo egzemplarzy, wspomoże nie tylko rozpowszechnianie oryginalnej wiedzy, ale również prowadzenie mojej dalszej pracy badawczej. Serdeczne podziękowania w moim i w imieniu wszystkich pacjentów, którzy dzięki Twojemu etycznemu wkładowi będą mogli skorzystać z bezbłędnej wiedzy.

Dr Ryke Geerd Hamer

 

 


     

Your IP: 18.208.132.33