krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Zacznij naukę dopóki nic Ci nie dolega!

strona kondolencyjna

"...W nowym rozumieniu medycyny, organizm traktowany jest całościowo, jako jedność trzech płaszczyzn, w których funkcjonuje każdy żywy organizm: płaszczyzny duchowej (psyche, odczucia), płaszczyzny mózgowej i płaszczyzny narządowej (organy). Płaszczyzna odczuć rozumiana jest jako zespół wszystkich funkcji dotyczących zachowania się i przeżywania konfliktów biologicznych. Mózg, rozumiany jako komputer sterujący funkcjami zachowania się i przeżywaniem konfliktów biologicznych. Oraz organ rozumiany, jako miejsca ukazywania się wszystkich tych wydarzeń...

dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

 

Witam na stronie autorki polskojęzycznej wersji Germańskiej Heilkunde. Musisz wiedzieć, że dzisiaj nie ma żadnych specjalistów, ani terapeutów Germańskiej! Różni samozwańczy "terapeuci" pozorując posiadanie tej wiedzy zwodzą szukających pomocy!  Tylko wówczas będziesz mógł korzystać z dobrodziejstwa Germańskiej, jeżeli tę wiedzę sam rzetelnie poznasz. Polskojęzyczna wersja Germańskiej Heilkunde pojawiła się już w 1998 roku w Polsce. Jej autorka, mgr Ewa Leimer (zobacz więcej informacji) prowadzi obszerny, unikalny Program Kształcenia. A więc masz możliwość poznać tę wiedzę w języku polskim z pierwszej ręki.... nie trać czasu, tylko aktywnie rozpocznij naukę dopóki Ci nic nie dolega. Wiara, że terapeuta Ci pomoże jest zwodnicza...

klikając na poniższą ilustrację przejdziesz do naszego kanału na VIMEO

W odróżnieniu od obowiązującej medycyny, Germańska Heilkunde jest empiryczną nauką przyrodniczą opierającą się na 5-ciu empirycznie odkrytych, biologicznych prawidłowościach, które w każdym pojedynczym przypadku tzw. zachorowania znajdują potwierdzenie zarówno u człowieka, jak i u ssaka w ogólności. Jak każda nauka przyrodnicza, nie potrzebuje żadnych dogmatów, żadnych hipotez, czy tzw. statystycznych prawdopodobieństw.

Germańska Heilkunde jest jasna i logiczna, zrozumiała oraz łatwa do prześledzenia dla każdego przeciętnego człowieka. Jest podporządkowana prawom przyczynowym logiki nauk przyrodniczych. Nie znajdują w niej miejsca takie określenia, jak materialistyczna, utopijna czy metafizyczna.

Istnieje wiele zjawisk w naturze, których nie rozumiemy. Wówczas nazywamy je zjawiskami metafizycznymi zamiast pojmowanymi przez rozum. W rzeczywistości jednak, nie mieliśmy i nie mamy, dla tzw. fenomenów metafizycznych, żadnego „klucza”, który umożliwiłby nam ich zrozumienie.  I tak np. przez wiele tysięcy lat błyskawice i grzmoty były dla nas „siłami metafizycznymi”. Odkrycie praw, według których te elektryczno-fizyczne zjawiska zachodzą oraz - co za tym idzie - ich zrozumienie, nie spowodowało, że straciły one na ważności. Te zjawiska, wcześniej uważane przez nas za cuda, czy też fenomeny, rozumiane jako wyraz boskiej siły (bóg grzmotów) nabrały dla nas, poprzez ich zrozumienie, większego znaczenia. W międzyczasie ilość tych niezrozumiałych, czy niewytłumaczalnych fenomenów bardzo się powiększyła.

My medycy, życzyliśmy sobie zawsze nauki, która opierałaby się na metodach i prawidłowościach nauk przyrodniczych. Dokładnie mówiąc, właściwie zawsze uważaliśmy się za przedstawicieli nauk przyrodniczych. Niestety, rzeczywistość wyglądała często inaczej. Opieraliśmy się na zbyt wielu hipotezach, w które musieliśmy wierzyć. W celu udowodnienia najśmielszych stwierdzeń dopuszczano nawet  mieszanie różnych hipotez. Takie postępowanie było bardzo złudne. Tym czego nam brakowało, to prawdziwych biologicznych prawidłowości, takich jakie funkcjonują w naukach przyrodniczych.

W chwili obecnej dzielimy medycynę na „medycynę narządów” i „psycho-medycynę”, czyli psychiatrię, czy psychologię. Taki podział jest absurdem w oczach lekarzy Germańskiej Heilkunde (Germańskiej Nowej Medycyny). Ducha (odczuć) nie wolno traktować oddzielnie. Każdy organizm funkcjonuje w trzech płaszczyznach równocześnie: w psychice, w mózgu i w narządzie, a wszelkie procesy   przebiegają w nich zawsze  synchronicznie!

Jak można krótko scharakteryzować Germańską Heilkunde?

Germańska Heilkunde jest całkowitą odwrotnością dotychczasowej medycyny. Ponieważ medycyna szkolna, medycyna uczniów, oprócz zbioru przeróżnych faktów, nie dysponuje wiedzą o biologicznych prawidłowościach, według których przebiegają wszystkie tzw. choroby, w związku z tym korzysta z 5000 głównych oraz 1000 dodatkowych hipotez. Statystyka jest metodą, na której współczesna medycyna opiera się do dziś.

Dopiero Germańska Heilkunde, po raz pierwszy w historii medycyny, posługuje się Biologicznymi Prawami, według których przebiegają wszystkie nasze “zachorowania”. W rzeczywistości nie są to żadne choroby, ale nieodzowne procesy biologiczne z występującymi w nich fazami aktywności i regeneracji, które są konieczne, ażeby z ich pomocą, w naturalnych ramach, móc poradzić sobie ze spadającymi na nas życiowymi trudnościami - „konfliktami biologicznymi”. Sam „konflikt biologiczny” jest czymś “dobrym”, jest dla nas biologiczną szansą. Nareszcie jesteśmy w stanie widzieć chorobę w synoptycznym zestawieniu: w płaszczyźnie duchowej(psyche, odczucia), mózgowej i organicznej, z uwzględnieniem 5-ciu Praw Natury. Po raz pierwszy medycyna staje się sztuką dla lekarza - posiadającego zdrowy rozsądek i ciepłe ręce.
Germańskiej Heilkunde nie można już zatrzymać. Również nie uda się zatrzymać, rozwijającego się razem z nią, nowego sposobu myślenia. Nareszcie zakończy się najgorsza forma ludzkiego zniewolenia, polegająca na całkowitym wyobcowaniu się ze swojej własnej natury.  Strach - zrodzony wskutek  utraty naturalnej ufności w siły witalne własnego organizmu oraz wskutek utraty instynktownego zachowania się w stosunku do siebie - utraci podstawy do istnienia.

Wraz ze zrozumieniem zależności istniejących pomiędzy duchem i ciałem, pacjent zaczyna również rozumieć irracjonalność strachu wywołanego diagnozą i przewidywaniem „nieuniknionych” zagrożeń. Zaczyna rozumieć, że te domniemane niebezpieczeństwa, dopiero wskutek złej prognozy, zyskują swój zabójczy  potencjał, ponieważ w nie wierzy i zaczyna się ich bać,  co w konsekwencji  przyczynia się do kolejnych zmian na płaszczyźnie narządowej.     

Zakończy się również, raz na zawsze, władza lekarzy nad pacjentem,  którą  mają tylko dlatego, ponieważ pacjent, w dalszym ciągu jeszcze, boi się “wyniszczającego jego ciało - raka” ze “zżerającymi  ciało - przerzutami”. 

Lekarze będą musieli oddać odpowiedzialność - której zresztą, tak naprawdę nigdy nie mieli, bo z naturalnych przyczyn, mieć jej nie mogli - z powrotem w ręce pacjenta. Germańska Heilkunde może oznaczać prawdziwą wolność, ale tylko dla tych, którzy ją naprawdę zrozumieją!

Odkrycia opisane w Germańskiej Heilkunde traktuję jako spuściznę  mojego zmarłego syna Dirka. W następstwie jego śmierci sam niegdyś zachorowałem na raka. Zarządzam tą spuścizną i ze szczerego serca chciałbym ją udostępnić wszystkim cierpiącym pacjentom, żeby z jej pomocą mogli przejść przez swoją chorobę i dojść do zdrowia. 

Dr med. Ryke Geerd Hamer

Powyższy artykuł do odsłuchania

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 37 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium